Zapraszamy zarówno na zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Podczas każdego kursu można przeprowadzić video analizę własnych osiągnięć.

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia spersonalizowanych warunków.

Tenis dla dzieci i młodzieży

 

60-minutowe treningi wstępne,

treningi doskonalące z uwzględnieniem poziomu zaawansowania, gra rekreacyjna;

wykształcenie i podtrzymywanie nawyku systematycznej aktywności fizycznej,

rozwój umiejętności analityczno-koordynacyjnych, oderwanie od statycznego spędzania czasu na rzecz energetyzujących przyzwyczajeń...

Forma zajęć:  

 

Profity:    

Grupa docelowa:

dzieci w wieku od 8-18 lat